Désirée Battjes | internetstrateeg, Neerlandicus en ondernemer

Désirée Battjes

Désirée Battjes

internetstrateeg, Neerlandicus en ondernemer

Spreker Désirée Battjes

Luister, dan leg ik het uit

Mijn ene opa was hoofd van de lagere school in Winschoten, mijn andere opa was rector van de Mulo in Emmeloord. Mijn oma en moeder waren lerares. Mijn vader was hoogleraar aan de TU. En ik stond ooit voor de klas als juf Nederlands.

Klas met bovenmeester Battjes, Winschoten 1950

Het lesgeven zit er diep in. Ik kan het niet laten. Lezingen, workshops en trainingen geef ik in company aan klanten van mijn bedrijf Kees™ Internetbureau, op congressen en in opdracht van Speakers Academy.

Onderwerpen

Onderwerpen waarover ik doceer zijn onder andere
- internetstrategie
- internetmarketing
- conceptontwikkeling
- sociale media
- online storytelling
- designtrends

Opdrachtgevers

Ik trad onder andere op bij
- Kamer van Koophandel Academie
- Lectric
- Hogeschool Leiden
- Avans Hogeschool